گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
اطلاعیه های سایت

رشته معماری
%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87 %d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c
۱۲ / شهریور / ۱۳۹۵
بازدید : 29
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
مقاله در مورد راه
فرمت : WORD                     تعداد صفحه :46 فهرست مطالب عنوان                                                        صفحه  
      انواع راه ………………..………………………………………………………………………….1 انواع معابر ……………………….……………………………………………………………….2 معابر اصلي ………………………..……………………………………………………………..2 معابر فرعي ……………………………...………………………………………………………..2 معابر بن بست ……………………………..…………………………………………………….3 كوچه باغها ……………………………….……………………………………………………….3 انواع بازار ……………...……………..……………………………………………………………4 بازارهاي دائمي …………………………………………………………………………………..4 بازارهاي ادواري ……………………………..…………………………………………………4 بازارچه ها …………………..…………………………………………………………………….5 پيوند ارگانيك راهها با ساير فضاها و عناصر شهري ……………….…………….6 سلسله مراتب كاركردي - فضايي راهها ………………………………………………..8 راههاي شهري …………………..………………………………………………………………9 راههاي ناحيه اي ………….………..………………………………………………………….10 راههاي محله اي …………..……………………………………………………………………11 راههاي همسايگي ….……….………………………………………………………………….12 برخي اصول و عوامل مؤثر در نحوه استقرار فعاليتها در كنار راهها ……….14 امنيت ……..………………………………………………………………………………………..14 مذهب ………………………………………………………………………………………………15 همگرايي فعاليتهاي همنوع و هماهنگ ……………………………………………………17 واگرايي فعاليتهاي نا سازگار ………………..…………………………………………….18 كار كردهاي اجتماعي راهها ………………………………………………………………..19 نحوه استقرار فعاليتها و فضاها در كنار معابر ………………..……………………20 معابر اصلي …………………………………………………………………………………….20 معابر [...]
۱۲ / شهریور / ۱۳۹۵
بازدید : 38
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
خواص بتن
فرمت : WORD                     تعداد صفحه :60

تاريخچه:

استفاده از مواد شيميايي از زمانهاي بسيار دور متداول بوده است. مصريان قديم گچ تكليس شده ناخالص را بكار مي‌بردند يونانيان و رومي‌ها سنگ آهك تكلنيس شده را مصرف مي‌كردند و بعداَ آموختند كه به مخلوط آهك و آب، ماسه،سنگ خردشده يا آجر و سفال‌هاي شكسته نيز اضافه كنند اين اولين نوع بتن در تاريخ بود. ملات آهك درزير آب سخت نمي‌شود و رومي‌ها براي ساختمان‌سازي [...]
۱۲ / شهریور / ۱۳۹۵
بازدید : 33
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
مقاله در مورد خمش
فرمت : WORD                     تعداد صفحه :30 فهرست مطالب   خمش خالص تيرها.................................... 1 فرضيات اساسي خمش:................................. 2 خمش مقطع دوجنسي:.................................. 6 مثال.............................................. 9 تست.............................................. 26 منابع............................................ 31  

خمش خالص تيرها

در ناحيه مركزي اين تير نيروي برشي وجود ندارد و اين ناحيه تنها تحت لنگر خمشي ثابتي برابر Pa قرار دارد. تيري را كه در دو انتهاي خود تحت تاثير و لنگر خمشي مساوي، مختلف الجهت و هم صفحه قرار دارد، مي‌گويند كه در خمش خالص است. توجه: پيچش ايجاد تنش برشي و خمش [...]
۱۲ / شهریور / ۱۳۹۵
بازدید : 28
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
مقاله در مورد خمش
فرمت : WORD                     تعداد صفحه :30 فهرست مطالب   خمش خالص تيرها.................................... 1 فرضيات اساسي خمش:................................. 2 خمش مقطع دوجنسي:.................................. 6 مثال.............................................. 9 تست.............................................. 26 منابع............................................ 31  

خمش خالص تيرها

در ناحيه مركزي اين تير نيروي برشي وجود ندارد و اين ناحيه تنها تحت لنگر خمشي ثابتي برابر Pa قرار دارد. تيري را كه در دو انتهاي خود تحت تاثير و لنگر خمشي مساوي، مختلف الجهت و هم صفحه قرار دارد، مي‌گويند كه در خمش خالص است. توجه: پيچش ايجاد تنش برشي و خمش [...]
۱۲ / شهریور / ۱۳۹۵
بازدید : 35
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
خرپاها
فرمت : WORD                     تعداد صفحه :45

خرپاها

خرپا مجموعه اي مثلثي شكل است كه بارها را به وسيلة تركيبي مثلثي شكل از اعضا با اتصال مفصلي به تكيه گاه ها منتقل مي كند. در اعضاي خرپا فقط فشار و كشش ( نه برش و خمش) ايجاد مي شود و تمامي نيروهاي رانشي به صورت داخلي در آن خنثي مي گردد. در عمل، ممكن است تنش خمشي در بين اتصالات به ميزان كمي در [...]
کانال تلگرام
مطالب پیشنهادی